ae@aegestio.com     De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30

Comptable

contabilidad

- Assessorament, estudi i confecció de la comptabilitat de l'empresa adaptant-nos a la modalitat de servei sol·licitat, podent oferir un servei integral del procés comptable o ben aportant un suport a departaments comptables interns.

- Elaboració de Llibres Oficials de Comptabilitat per al seu visat en el Registre Mercantil.

- Confecció i presentació dels Comptes Anuals i Memòria.

- Confecció de Balanços, realitzant anàlisis de resultats i estudis d'optimització fiscal i tributària.