ae@aegestio.com     De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30

Herències

herencias

 

Mitjançant el nostre departament jurídic realitzem la gestió de tot tipus d'Herències, estudiant en cada cas el procediment a seguir, el cost i les repercussions fiscals, el càlcul d'impostos i plusvàlues, la presentació de documentació davant Notari, Oficina Liquidadora i Registre de la Propietat.