ae@aegestio.com     De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30

Laboral

departamento laboral

Comptem amb un departament laboral compost per 4 membres la formació dels quals i experiència ens permet oferir un servei complet de la gestió laboral d'una empresa.
Realitzem anàlisis prèvies per determinar que modalitats contractuals poden adaptar-se millor a les necessitats de cada empresa, estudiant les possibles bonificacions i incentius que puguin ajudar a reduir els costos laborals.
En el dia a dia gestionem nòmines, liquidacions de Seguretat Social, gestió de baixes mèdiques així com qualsevol tipus d'incidència de caràcter laboral que pugui sorgir.
Comptem amb una àmplia experiència en la gestió de la conflictivitat laboral, podent assessorar i gestionar la resolució de conflictes, així com representar a l'empresa davant la Inspecció de Treball.
Oferim la gestió i assessorament en procediments de caràcter especial com puguin ser els Expedients de Regulació d'Ocupació o Modificacions Substancials de les Condicions Contractuals.