ae@aegestio.com     De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30

Particulars

- Declaracions de Renda i Patrimoni.

- Tramitació i Liquidació Plusvàlues Municipals.

- Liquidació Imposat Transmissió Patrimonial i Actes Jurídics Documentats.

- Elaboració contractes de lloguer i diposito fiances davant Registre de la Propietat.

- Liquidació trimestral IVA i IRPF de lloguers.

- Tramitació i registre de documents notarials: Compra-Venda, Poders, Testaments, etc.

- Certificacions Registrals: Naixement, Estat Civil, Antecedents Penals, Últimes Voluntats, Defunció, etc.

- Estudi i anàlisis fiscals sobre l'estructura d'actuació patrimonial i modalitats idònies d'optimització Fiscal.